Innoveren

TNO Nederland zit in een enorme energietransitie, van gas en olie naar ‘renewables’, zoals wind, zon, waterstof, elektra en aardwarmte. De totale behoefte naar energie kan niet alleen worden ingevuld door zon en wind. Ook aardwarmte zal moeten worden ingezet. Voor aardwarmte is Rijswijk één van de beste plekken in Nederland. Het ‘Geothermisch’ potentieel is groot. At the Park is daarmee een unieke plek: de poreuze zandsteen, de Rijswijk steen, de Rijswijk formatie, is uitstekend geschikt voor het maken van een ‘geothermisch doublet’. De verwachting is dat geothermie in 2050 ongeveer een kwart (200 Peta Joule) van de totale vraag naar warmte in ons land produceert. Eén van de huurders At the Park is TNO, met het het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG). Het RCSG is een hoogwaardige faciliteit waar bedrijven en organisaties (praktijk)onderzoek doen naar geothermie en de duurzame energietransitie. TNO werkt momenteel At the Park met zo’n 15 medewerkers en voorziet een groei in de werkzaamheden die hier plaats zullen vinden.