Op vrijdag 7 februari heeft Sjoerd Harsveldt, namens Kadans Science Partner, de sleutel van At the Park aan Hans Vermathen van het CBR overhandigd.

Het CBR heeft een tijdelijke huurovereenkomst gesloten met Kadans Science Partner voor circa 1350 m2 kantooroppervlak in locatie ‘At the Park’. Zo kan het CBR de dienstverlening voor theoriekandidaten in de regio Rijswijk voortzetten.

Door brandstichting in het examencentrum aan de Lange Kleiweg kon het CBR geen examens meer afnemen. Sinds 18 februari kunnen examenkandidaten weer terecht in Rijswijk in het tijdelijke onderkomen. Het CBR is blij de dienstverlening weer zo snel te kunnen hervatten. Naar verwachting blijft het CBR tot 1 mei, dan zijn de herstelwerkzaamheden op de eigen locatie afgerond.

At the Park is de locatie van Kadans Science Partner in het voormalige Kessler Park. Kadans kocht Kessler Park in juli 2019 en werkt momenteel hard aan de herontwikkeling van de locatie. At the Park wordt de nieuwe kennisintensieve campus van Rijswijk, met laboratoria, kantoren, winkels, horeca en wonen voorziet Kadans Science Partner de Plaspoelpolder van een levendig groen hart.

 

Kadans Science Partner en Shell Global Solutions International B.V. hebben een koopovereenkomst getekend voor het Kessler Park in de Plaspoelpolder in Rijswijk. Daarmee breidt Kadans haar huidige netwerk van kennisintensieve locaties uit en wordt voor Kessler Park gewerkt aan een duurzame toekomst.

Kessler Park kent een lange geschiedenis in technologische ontwikkeling, al in 1962 opende Shell* hier haar onderzoekscentrum. In oktober 2017 kondigde Shell aan de locatie in Rijswijk te gaan verlaten. “We zijn blij dat er een koper is gevonden met een mooie toekomstvisie voor onze locatie. We hebben er meer dan 50 jaar gewerkt en vinden het belangrijk onze geschiedenis daar op een goede manier af te sluiten” zegt president-directeur van Shell Nederland Marjan van Loon.

Met 63.000 m2 aan kantoor- en onderzoeksruimten vormt Kessler Park een significante toevoeging aan de internationale portefeuille van Kadans. “Wij geloven in de kracht van inspirerende gebouwen waar innovatie en ondernemerschap samenkomen. Door de lange geschiedenis van Shell in onderzoek op deze locatie, is Kessler Park een unieke toevoeging aan ons internationale netwerk van campussen. We gaan met veel enthousiasme een mooie invulling geven aan de locatie zodat ook in de toekomst innovatie en kennisdeling centraal blijven staan op Kessler Park” zegt Chiel van Dijen, commercieel directeur van Kadans Science Partner.

Momenteel wordt een gedeelte van Kessler Park gebruikt door TNO met een innovatiecentrum voor energie en duurzaamheid. Kadans zal zich met haar ervaring in het revitaliseren van campussen toeleggen op het accommoderen en ondersteunen van bedrijven en kennisinstellingen en het creëren van een levendig ecosysteem op de locatie in Rijswijk. Marjan van Loon: “Het plan van Kadans past het beste binnen de door de convenantpartners aangegeven visie en kaders en ze brengt de juiste ervaring in het exploiteren van dergelijke locaties. Wij wensen ze veel succes”.

*De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelnemingen bezit, zijn afzonderlijke rechtspersonen met een eigen identiteit. In dit bericht wordt de benaming “Shell” soms gemakshalve gebruikt om Shell-maatschappijen in het algemeen aan te duiden.