De tijd dat kenniscentra vanuit ivoren torens vooral hun wetenschap ten toon spreidden ter meerdere eer en glorie van henzelf ligt ver achter ons. In science parks en campussen delen tegenwoordig universiteiten en hogescholen hun kennis met het bedrijfsleven, werken ze samen aan innovaties en versterken elkaar zo wederzijds. Kadans Science Partner, een belegger en projectontwikkelaar op het gebied van kennisintensief vastgoed, speelt daarbij een stimulerende rol.

De onderneming bouwt en verhuurt in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk ‘multi-tenant’ gebouwen met onder andere kantoren, laboratoria en ontmoetingsfaciliteiten. Het bedrijf is, naar eigen zeggen, veruit de grootste aanbieder van kennisintensief vastgoed in Europa. De onderneming is op diverse plaatsen in Nederland actief. Zo ontwikkelt Kadans Science Partner bij het Amsterdam UMC nieuwe laboratoria vlak naast het ziekenhuis. Ook op science parks in Leiden en in Utrecht bouwt de onderneming nieuwe innovatiehubs.

Woonruimte

Maar er is meer. De huurders krijgen ook nog eens extra services aangeboden. Bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten, congressen en contactmomenten voor jong talent. Een van de huidige projecten van Kadans ‘At the Park’ op het bedrijfsterrein Plaspoelpolder in Rijswijk, biedt straks zelfs woonruimte voor jonge starters en studenten. Dat is ook voor Kadans Science Partner nieuw.

“We zoeken graag naar partijen die elkaar kunnen versterken,“ legt vastgoedmanager Sjoerd Harsveldt uit. “Wij willen meer bieden dan alleen maar vastgoed. Zo hadden we laatst een klant die een onderdeel maakt voor een spuitflesje dat veel in laboratoria wordt gebruikt. Die wilde graag ruimte huren op een plek waar veel labs zitten. Niet om zijn spullen aan die labs te kunnen verkopen. Hij wilde direct contact hebben met de mensen uit de praktijk die dergelijke producten gebruiken om daarvan te leren. Wij bieden zulke mogelijkheden.”

Kadans Science Partner kiest daarom ook heel zorgvuldig de ondernemingen en kennisinstituten uit voor hun innovatiehubs. Zo is het de bedoeling dat At the Park zich voornamelijk gaat ontwikkelen tot een centrum van hernieuwbare energie. Dat heeft te maken met de voorgeschiedenis. Dit voormalige Kessler Park was de plek waar Shell onderzoek deed op het gebied van aardolie. Er is zelfs een boortoren op het terrein aanwezig met een boorput van zestig centimeter diameter en een diepte van 400 tot 500 meter.

Geo-thermisch onderzoek

TNO vond om die reden At the Park de uitgelezen locatie voor haar geothermisch onderzoek. “Rijswijk is namelijk echt een geothermische hotspot in Nederland”, aldus Harsveldt. “We hopen dat de aanwezigheid van TNO andere partijen aantrekt die zich ook met energie bezig houden. En nu dankzij de nieuwe visie van de gemeente Rijswijk ook woningbouw is toegestaan op het terrein, willen we At the Park laten uitgroeien tot een echte hotspot voor jonge bedrijven op het gebied van hernieuwbare energie.”

“We zijn al op zoek naar start-ups, scale-ups en grotere partijen die zich bezighouden met bijvoorbeeld windenergie. De vestiging van een afdeling van een universiteit of een hogeschool op At the Park zou het plaatje compleet maken. Mijnbouw bijvoorbeeld zou een mooie toegevoegde waarde zijn.”

De onderneming heeft de wind mee. De kennisindustrie verdringt de maakindustrie steeds verder. Start-ups en scale-ups uit universiteiten en universitair medische centra zijn allemaal op zoek naar laboratoriumruimte.

Kadans Science Partner vindt het van groot belang huurders toegang te geven tot een innovatie-ecosysteem. Het idee is dat door het aanbieden van extra diensten bovenop de huisvesting de huurders zo volledig ontzorgd worden.

Europees netwerk

“Om twee redenen bieden wij deze ecosysteem services via ons omvangrijke Europese netwerk aan”, vervolgt Tom Straeter, Senior Ecosystem Manager. “Wij dragen zo bij aan het succes van onze huurders en aan het succes van de campus en de community daarop. Dat doen wij door de succesfactoren van die kennisintensieve organisaties en campussen zoveel mogelijk te faciliteren. Deze verdelen wij onder in drie categorieen: toegang tot de markt, toegang tot talent en toegang tot faciliteiten.”

De filosofie is dat niet alleen de huurders gebruik kunnen maken van de extra diensten. Diverse faciliteiten staan ook open voor iedereen op de campus of het science park. “Wij organiseren geregeld netwerkbijeenkomsten voor onze huurders. Daarvoor nodigen wij ook de andere huurders op de campus of het park uit. Daar hebben zowel onze huurders als de rest van de campus profijt van.”

Volgens Straeter is Kadans Science Partner daarin uniek. “Op menig campus stimuleren universiteiten valorisatie en ondernemerschap en bieden daarbij ook huisvesting aan. De nadruk ligt vooral op valorisatie en niet zozeer op de huisvesting. Wij draaien dat om. Bij ons is de huisvesting het uitgangspunt. Wij voegen daar allerlei faciliteiten en diensten aan toe. Op een paar campussen zijn er weliswaar soortgelijke lokale initiatieven maar dat is op veel kleinere schaal dan dat wij het doen. Wij zijn de eerste en de enige die dat op Europese schaal doen. Want een huurder van At the Park in Rijswijk brengen wij niet alleen in contact met andere organisaties op dezelfde campus, maar heeft bijvoorbeeld ook toegang tot onze vergaderfaciliteiten in Amsterdam of een onderzoekslaboratorium in Glasgow.”

Labfaciliteiten

Een van de ecosysteem services die Kadans Science Partner aanbiedt is toegang tot gedeelde labfaciliteiten door middel van een partnership met Clustermarket. Dit platform van een Britse start-up biedt de mogelijkheid aan tot uitwisseling van allerlei laboratoriumfaciliteiten- en -instrumenten. Als bijvoorbeeld een start-up behoefte heeft aan een bepaald duur instrument en dat nog niet zelf kan bekostigen, kan dat via Clustermarket door een andere organisatie beschikbaar worden gesteld.

“Dat is heel nuttig voor start-ups die nog weinig vet op de botten hebben. Via dat platform kunnen zij zien waar zo’n instrument wordt aangeboden en daarop intekenen voor eenmalig gebruik of voor een langere periode op die locatie. Andersom is dat voor organisaties interessant omdat zij apparatuur kunnen aanbieden die ze minder gebruiken. Ze komen zo ook op een laagdrempelige manier in contact met andere organisaties en nieuwe kennis”, aldus Straeter.

De coronacrisis heeft tot dusver weinig invloed gehad op de activiteiten van Kadans Science Partner. “Dat komt ook door ons type vastgoed,” stelt Harsveldt. “In onze gebouwen zijn de hygiëneregels doorgaans al hoog. Ook zijn laboratoria veel ruimer opgezet dan kantoren. Je kunt je hier gemakkelijk aan de anderhalve meter regel houden. Er zijn ‘cleanrooms’. We hebben er dankzij corona zelfs huurders bijgekregen, zoals Eurofins die ruimte zocht voor zijn testfaciliteiten en deze heeft ondergebracht bij At the Park.”