At the Park Rijswijk

Kadans Science Partner en Miss Clark ontwikkelen 1.300 woningen At The Park in Rijswijk

Rijswijk, 12 april 2022 – Kadans Science Partner en Miss Clark zijn een samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling van het woonprogramma op At The Park Rijswijk. Er zullen circa 1.300 woningen worden gerealiseerd op de innovatieve campus.

At The Park Rijswijk is de campusontwikkeling op het voormalige Kessler Park te Rijswijk. De innovatieve campus richt zich met kennisintensieve huisvesting en extra services op Renewable Energy en een grootschalige woonontwikkeling. De campus At The Park komt in een groene parksetting te liggen. At The Park ligt direct grenzend aan het station van Rijswijk en in het hart van de metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Voor de ontwikkeling van het woonprogramma van circa 72.000 vierkante meter met circa 1.300 eenheden, zijn Kadans Science Partner en Miss Clark een samenwerking aangegaan. Miss Clark zal namens Kadans Science Partner de ontwikkeling van het gehele woonprogramma uitvoeren.

De gemeenteraad van Rijswijk heeft op 8 februari jongstleden het ontwikkelkader vastgesteld, op basis waarvan de verdere ontwikkeling vorm en inhoud zal krijgen. Hierbij wordt gestreefd naar een divers woonprogramma voor studenten, young-professionals en kleinere huishoudens in het midden- en hogere segment. At The Park past binnen de toekomstvisie van de Plaspoelpolder waarin, naast werken en ondernemen, wonen een dominante plek krijgt.

Kadans Science Partner gelooft in de kracht van samenwerking. Kadans creëert open innovatie hubs met levendige communities voor kennisintensieve sectoren. At The Park Rijswijk maakt deel uit van het internationale netwerk van Kadans, dat al 23 science parken en campussen in Europa met elkaar verbindt. Zo wordt samenwerking gestimuleerd en innovatie versneld.

Miss Clark ontwikkelt betekenisvolle plekken vanuit de ambitie om een plek mooier, duurzamer en socialer te maken. Dit doen we voor de uiteindelijke gebruikers van de woningen en de voorzieningen. Juist de mix tussen wonen, werken en recreëren draagt bij aan een werkelijk betekenisvolle en duurzame plek in de stad. Miss Clark staat zowel voor de zachte als de harde kanten van een ontwikkeling en is daardoor in staat om het uiterste te halen uit ontwikkelopgaven als At The Park, want: ‘alles van waarde is weerloos’.